Forretningsmodell

Tips til økt grønn konkurranseevne


Kvalitet/levetid

 • Ha fokus på lang levetid for ditt produkt/tjeneste

 • Bruk tid og ressurser på å levere kvalitet fremfor "bruk- og kastløsninger"

 • Prøv å ta ansvar for hele verdikjeden for ditt produkt/tjeneste


Gjenbruk/deling

 • Design for bærekraft og planlegg for gjenbruk

 • Kan du legge tilrette for delingsmuligheter for ditt produkt/tjeneste

 • Vurder om du kan tilby tilgangen på noe fremfor å eie


Reparasjon/oppgradering

 • Vurder å dele infrastruktur, avfallsløsninger, energiforsyning og andre ressurser

 • Unngå bruk og kast mentalitet


Retur/gjensalg/videresalg

 • Vurder søppel som råvarer som kan gå tilbake til verdiskapende virksomhet

 • Vurder å levere tjenester som service reparasjon, resirkulering og gjenbruk

 • Vurder returordning eller innhenting av produkt

Fortsett