Sirkulær
økonomi

Lukk sirkelen

Design Produksjon Salg og
distribusjon
Avfall
Retur/
Videresalg

Reparasjon/
Oppgradering

Gjenbruk/
Deling

Kvalitet/
Levetid
Fortsett